Södertörns Radioamatörer - SK0QO - D-STAR repeater på 70cm

2014-08-23: Routern är nu bytt - Allt åter till normalt tillstånd.

Stauts för SK0QO B (Observera att tiden visas i UTC. Gatewayen rapporterar var 15 min)


Här kan man följa IRCDDB:s realtidsdata:


Nytt: 2011-05-10: IRCDDB är nu installerat på gatewayen. http://www.ircddb.net/

Nytt: 2010-07-22: Nu fungerar DPRS också. Det är APRS fast med D-star radios med GPS. Positioner visas precis som med APRS på http://www.aprs.fi
Mer information kommer hur man konfigurerar sin radio för detta.

Repeatern är sedan 2010-04-04 även kopplad till internet via en gateway-server. Det är nu möjligt att koppla ihop andra D-STAR repeatrar runt om i världen. För att detta ska fungera krävs det att man registrerar sin signal i gatewayen. Klicka här för registrering

 
Repeaterns data:  
Identifiering SK0QO  B
  


Placering: Södra Stockholm
Uteffekt: c.a 50W ERP
Logik: ID-RP2C
RX/TX: ID-RP4000V
RX-filter: Wacom
TX-filter: Wacom
Antenn Aerial Oy
Utfrekvens: 434.575 Mhz
Infrekvens: 432.575 Mhz
 

Inställningar för access till repeatern: (I menyn DV SET MODE)

DIGITAL RPT SET = ON
RX RPT WRITE = AUTO


Om man programmerar manuellt så skall RPT1 vara SK0QO  B (åttonde positionen skall vara B)
Har man RX RPT WRITE = AUTO görs detta automatiskt när repeatern svarar tillbaka.

Viktig information angående RX RPT WRITE = AUTO

Det har upstått en del förvirring kring detta som visar sig så att det verkar som att man inte går ut på repeatern. Detta har i de flesta fall varit att RPT1 ju vid första anropet inte är programmerat. Den automatiska programmeringen görs ju vid första kvittensen från repeatern när din programmerade callsign tillsammans med repeatens ID kommer i retur. Detta har ju inte programmerats än när man gör sitt första anrop eller svarar på anrop. Det man skall tänka på är att om man har RX RPT WRITE = AUTO utan att ha RPT1 programmerad så måste man lägga en "bärvåg" först och vänta på kvittens från repeatern. Att programmeringen skett hör man genom att radion ger i från sig två korta pip, då fungerar det.
Rekomendationen är att lägga in RPT1 så slipper man detta fenomen.


MYCALL:
Detta identifierar din radio. Skriv din anropssignal. Samma som du angav vid registreringen.

URCALL:
Detta är den station eller reflektor du vill kontakta. Merparten av tiden sätter man detta till "CQCQCQ". När du använder gatewayen kommer URCALL utse vem du vill kontakta eller vilken gateway funktion som du vill använda. Om du vill använda gatewayen till att " "routa" din trafik, programmera URCALL för den station du vill kontakta. Gatewayen kommer att göra en databaskontroll och skicka trafik till den sista platsen i anropssignalen hördes.
Tips: programmera en minneskanal för täta gateway kontakter.

RPT1:
Detta är den anropssignalen för den lokala repeatern du använder för D-STAR. Den 8: e tecknet i anropssignalen är "växeln", Och motsvarar bandet den sänder på. Infoga utrymmen som behövs så att "växeln" är i 8: e position. B som 70cm ger signalen SK0QO  B som RPT1 i vårt fall.

RPT2:
RPT 1 var ju den lokala repeatern man använde för att komma åt D-STAR systemet och RPT2 betecknar den vi vill att trafiken gå till, eller gatewayen, SK0QO  G.
För din trafik skall höras på andra gateways eller Dplus samt DV dongleanvändare sätter du RPT2 till den gateway som skall användas, tex. SK0QO  B i detta fall. Kom ihåg att sätta "växeln" i 8: e position, så att systemet vet var den ska skicka din trafik. Vi rekommenderar att du ställer in RPT2 till SK0QO  G så länkade gateways eller Dplus samt DV Dongle användare kan höra dig.

Lista över reflektorer

Lista över repeaters (Välj Sweden så ser du SK0QO  B)

Manualer: (Endast utvalda sidor om DV-repeater)
IC-E2820
IC-E91
IC-E92D

Displayinformation:

IC-E2820
YOUR:CQCQCQ
RPT1:SK0QO  B (B i åttonde pos.)
RPT2:
Här sätter man den repeater man vill öppna.
Om du tex vill gå mot en reflektor skriver man SK0QO   G (G som nr8)

MY:DIN SIGNAL /**** (4st valfria tecken efter "slashen")
 
     
IC-E91 och IC-E92D
UR:CQCQCQ
R1:SK0QO  B (B i åttonde pos.)
R2: Här sätter man den repeater man vill öppna.
Om du tex vill gå mot en reflektor skriver man SK0QO   G (G som nr8)

MY:DIN SIGNAL /**** (4st valfria tecken efter "slashen")
 
Uppdaterad 2010-04-08
- Välkomna att testa -